Turizm Animasyonu Ders İçeriği

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

İÇMELER TURİZİM MESLEK YÜKSEKOKULU

TURİZM ANİMASYONU PROGRAMI

 

        DERS İÇERİKLERİ

 

TÜRK DİLİ I

Dilin Tanımı, özellikleri,dil-ulus,dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi.Yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi,Atatürk'ün dil devrimi, dil anlayışı, dil çalışmaları.,Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları Yazım kuralları ve uygulaması, Noktalama  işaretleri ve uygulaması, Sözcük bilgisi, kök-ek ve gövde, yapım ekleri, çekim ekleri, sözcük türetme yolları.

 

 İNGİLİZCE-I / ALMANCA –I / FRANSIZCA –I

           

Proficiency Exam, Subject Pronouns- The Verb “to be” – Indefinite Article A/An,Have got- Can, Plurals- this/ these- that/ those- some/ any- a/ an- Prep. of place, Subject/ Object Personal Pronouns- Possessives/, The Possessive Case who/ whose-The imperative-Present Simple, Adverbs of Frequency, Prepositions of Time; at, on, in, Questions- Irregular Plurals,VISA, Present Continuous, Present Simple,Plurals – Countable / Uncountable Nouns-How much / How many – A few / A little – Some / any, Revision for the Final Examination.

 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I

 

Bilgisayarın tanıtımı, bellek ve bellek çeşitleri, virüs ve anti virüs programları, bilgisayarın donanımı ve yazılımı ile ilgili temel kavramlar.

 

English  Speaking Skills I (İngilizce Konuşma Becerileri I)

 

Samimi, nötr ya da resmi konuşma biçemleri kullanımı; Ebilmek ve benzeri gibi yardımcı fiil kullanımları; Eğitim, çevre, kültürel ve sosyal konularda konuşabilmeyi sağlayacak sözcük vb. değişkelerden yararlanma; Karşılıklı konuşmalarda, tartışmalarda uzlaşma yöntemleri, aynı fikri ya da farklı fikirleri savunma, tekrarlama, daha net, açıklayıcı olma, fikrini söyleme, mülakat biçemleri, söz alma ve verme.

 

ANİMASYONA GİRİŞ

 

Oyun ve serbest zaman temelinden rekreasyon kavramının oluşumuna kadar geçen tarihsel süreç ve günümüzdeki rekreasyon uygulamaları konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi

Tiyatral Etkinlikler I

 

Tiyatro sanatının başlangıcından bugüne incelenmesi, metin çözümleme, bedensel devinim üzerine teknik çalışmalar, toplumsal jest, karakter analizi, sessiz sinema tekniklerinin sahnede kullanılması, pantomim çalışmaları.

 

 

 

 

 

Ritim ve Dans Eğitimi

 

Dansın tanımı, tanıtımı. Tarihsel gelişimi, Türkiye’de dans eğitimi. Dans çeşitleri ve temel ritim bilgisi. Ritim ve postür çalışması (2/4, 4/4, ¾). Bale tekniği, Kompozisyon, alan, sahne ve sahaya göre dans hazırlama bilgi ve becerilerinin kavratılması Koreografik tekniklerin uygulanması

 

 

Türk Halk Oyunları I


Toplumumuzun kültür yapısı içinde yer alan folklorun en önemli birimlerinden birisini oluşturan Türk halk oyunlarını öğretimi amaçlanmıştır.

 

Makyaj ve Kostüm Bilgisi

 

Bu dersin teorik bölümünde; kozmetik ve makyajın tarihsel evrimi, kostümün tarihi gelişimi, kozmetik ve makyajın hayatımızdaki yeri, makyajda kıyafet ve hijyen, makyaj ve renkler, makyajda kullanılan malzemeler, makyajın incelikleri, yüzün makyaj bölgelerine göre bölümlendirilmesi, makyaj teorileri işlenmektedir. Makyaj tekniği dersinin uygulama bölümünde ise çeşitli karakter makyaj uygulamaları yapılarak ders bütünlüğü sağlanmaktadır.

 

ETKİNLİK TASARLAMA I

 

Öğrencilerin diğer derslerde aldığı mesleki bilgileri kullanarak, gruplar halinde veya tek bir bütün olarak etkinlik yaratmalarını sağlamak.

 

 

Stres ve Stresle Başa Çıkma

 

Stres yönetimi: Stres nasıl yönetilir başarı koşulları ve evreleri; stres, stresin benzer kavramlarla ilişkisi, stresin aşamaları ve genel uyum sendromu, stres faktörleri; bireysel, çevresel ve örgütsel stres faktörleri, stresin sonuçları ve örgütsel stres yönetimi incelenmektedir

 

Alternatif Yabancı Dil (Almanca I)

 

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki Almancayı takip edebilecekleri temel almanca bilgileriyle donatılması, dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.SINIF II. YARIYIL

 

TÜRK DİLİ-II

                                                                                                                                           

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar),Türk dilinin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri. ,Dil yanlışları (özne, tümleç ve yüklem eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar). ,Yazılı anlatım türleri: a) Olay yazıları (öykü, roman örnekleri) b) Düşünce yazıları (makale, deneme, fıkra örnekleri) c) Duygu yazıları (şiir örnekleri),Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri, Dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri, Tartışma ve çeşitleri (Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün önemi, ülkemizde eğitim öğretim, medyanın etkileri, insan hakları, çevre sorunları, çağdaşlaşma, laiklik, demokrasi, düşünce özgürlüğü vb. konularda tartışma yapılıp sözlü kompozisyon yanlışları düzeltilecek).

 

 İNGİLİZCE- II /  ALMANCA II – / FRANSIZCA – II

                                                                                                                      

Prepositions of Place, Was/Were – Had-Could, Past Simple – Linking Words, A / An / The –Will, Prepositions of Movement, Adjectives and Adverbs – Quite / Very / Too, Revision  for the Visa, VISA, Comparisons, Be Going to- Will- Present Continuous, It Will Be / There Will Be, Should / Shouldn’t, Can / Can’t  / Could / Couldn’t, Present Perfect Tense, Revision  for the Final ExaminationBook: Enterprise Grammar 1 / Virginia  Evans / Jenny Dooley / Express Publishing

 

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II

 

PC’lerde iletişim sistemleri hakkında genel bilgiler (DOS 6.22 işletim sistemi, DOS 6.22 sisteminin iç ve dış komutları, Windows’ 95/98/2000 veya XP Vista işletim sistemi ve komutları) İnternet hakkında genel bilgiler.

 

English Speaking Skills II  (İngilizce Konuşma Becerileri II)

 

Telaffuz ve ezgi çalışmaları yapmak ve uygulamak; Doğal hızında doğal ve spontane konuşmaları videodan teypten dinlemek; Sınıf ortamında öğretmen ve sınıf arkadaşlarının konuşmalarını takip etmek; Konuşmalara katılmak; Bağlamdan anlamları çıkarabilme becerisini edinmek

 

Animasyon UYGULAMALARI

 

Rekreasyon ve animasyon kavramı ve çeşitleri ile ilgili genel bilgiler. Konaklama işletmelerinde animasyon hizmetlerinin planlanması ve yönetimi. Uygulamalı animasyon etkinlikleri.

 

Tiyatral Etkinlikler II

 

Ses ve nefes teknikleri, vurgu, etkili konuşma, tip yaratma, doğaçlama çalışmaları, sahne uygulamaları

 

 

Türk Halk Oyunları II

 

Halk Oyunlarına baz teşkil edecek çalışmalar. Beden dilinin halk oyunlarının özelliklerine göre değerlendirilmesi. Güç, dayanıklılık ve denge arttırıcı egzersiz programları.

 

İletişim ve Beden Dili

 

Olumlu izlenim yaratmak için beden dilinin farklı kullanımları;  Beden dili ve iş hayatındaki önemi; Beden dilinde sosyo-kültürel farklılıklar; Jest ve mimikler; Kişilerarası iletişimde uzaklıklar ve beden ilişkisi; özel alan; kişisel alan; sosyal alan; genel alan; Kollarımızım, ellerimizin ve parmaklarımızın mesajları; ayak ve bacaklarımızın gösterdikleri; gözlerimizin bakış ve yüzümüzün farklı anlam alanları; bedenin duruşu ve anlamı konuları bu dersin içeriğini oluşturur

 

Meslek Stajı (15 işgünü)

 

Öğrencinin ticaret, üretim ve hizmet gibi ilgili sektörlerde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Mesleki konularda eğitim ve uygulama yaptırılarak iş tecrübesi kazanımı amaçlanmaktadır. İş yerinden gelen değerlendirme formları incelenerek, staj komisyonu tarafından değerlendirme yapılır.

 

ETKİNLİK TASARLAMA II

 

Öğrencilerin diğer derslerde aldığı mesleki bilgileri kullanarak, gruplar halinde veya tek bir bütün olarak etkinlik yaratmalarını sağlamak.

 

ANİMASYON ORGANİZASYONLARINDA İŞLETMECİLİK

 

Sektörde eğlence ve serbest zaman değerlendirme hizmeti veren oteller ve animasyon şirketlerinin işletmeciliğinin nasıl yapılması gerektiği.

 

 

Alternatif Yabancı Dil (Almanca II)

 

Mesleki Almanca takip edebilecekleri temel almanca bilgileriyle donatılması, dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi

 

Bireysel Sporlar (Okçuluk, Tenis, Batminton, Dart)

 

Tenis: Tenis ile ilgili temel teknikler, taktik ve kondisyon çalışmalar ve ilkeler.

Okçuluk: Okçuluğun tanımı, tarihçesi, temel kural-teknik ve becerilerin öğrenimi ve öğretim teknikleri.

 

 

 

 

 

 

II. SINIF I.YARIYIL

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II

                       

Siyasi alanda yapılan devrimler, Siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, Hukuk alanında yapılan devrimler, Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, Ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde  Türk dış politikası ,Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri- Cumhuriyetçilik,Halkçılık,Laiklik,Devrimcilik, Devletçilik-Bütünleyici ilkeler.

 

English Speaking Skills III  (İngilizce Konuşma Becerileri III)

 

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi

 

Drama Teknikleri

           

Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı,  dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, drama da özel teknikler, dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.


Türk Halk Kültürü

 

Türk halk kültürü ile ilgili teorik bilgiler bir dönem içerinde verilmesi amaçlanmaktadır.

 

Sahne Uygulamaları ve Koreografi

 

Bu ders içeriğinde turizm animasyonunda sahne sanatının önemi ve uygulamaları, oyunculuğunun temel referansını oluşturan sahne uygulamaları ile oyunculuk yeteneğinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Tekli ya da grup halinde yapılacak sahne uygulamalarıyla oyunculuğun temel prensiplerinin sistematik biçimde öğrenilmesi hedeflenmektedir.

 

 

dunya danslari

 

Rekreatif bir etkinlik olarak modern danslarla ilgili temel bilgi, beceri kazanma ve örnek organizasyonlar yapma

 

 

Fitnes (Plates, Step, Aerobik)

 

Plates-Step-Aerobik ile ilgili temel teknik ve becerilerin öğrenimi ile hareketsizlik ve stresin giderilmesi için gerekli olan alıştırmaların müzik ve bir sistem içerisinde öğretimi yapılmaktadır.

 

 

 

 

Eğlence Pazarlaması

 

Boş zaman ve rekreasyon; eğlence, boş zaman ve rekreasyon ilişkisi; boş zaman ve rekreasyona yönelik pazarlama; eğlence endüstrisi ve gelişimi; deneyimsel pazarlama; eğlence pazarlaması kavramı ve özellikleri; eğlence pazarlamasının gelişimi; eğlence pazarlaması karması; eğlence temelli alışveriş; kültür ve sanat; film pazarı ve sinema; müzik; canlı müzik ve konserler; televizyon, radyo ve dergi; internet; spor endüstrisi ve pazarlaması; spor pazarlamasını farklı kılan özellikler; spor sponsorluğu; sporda lisanslama; bilgisayar ve video oyunları; şans oyunları; seyahat ve turizm; etkinlik yönetimi ve pazarlaması.

 

MİSAFİR İLİŞKİLERİ

 

Halkla ilişkiler kavramı, gelişimi, tanımı, amaç, kapsam, yöntem, ilke araçları, halkla ilişkiler, teknikleri, halkla ilişkilerde yöneticilerin rolü. Spor kurum ve kuruluşlarıyla olan halkla ilişkiler

 

 

Yönetim ve Organizasyon

 

Klasik yönetim yaklaşımları: Bilimsel yönetim, yönetim süreci, bürokratik yönetim, neo klasik yönetim yaklaşımı, modern yönetim yaklaşımı, amaçlara göre yönetim, yönetim fonksiyonları, yönetsel planlama, strateji, vizyon, misyon, kültür amaç, hedef, stratejik yönetim, yönetsel kontrol, liderlik, motivasyon, organize etme, basit yapılar, mekanistik yapılar, bölümlendirilmiş yapılar, çağdaş yönetim yaklaşımları: öğrenen organizasyonlar, toplam kalite yönetimi, yetkinlik esaslı yönetim, takım yönetimi.

 

 

Alternatif Yabancı Dil (Rusça I)

 

Bu ders, öğrencilere Rusça gramer kuralları ve cümle yapılarıyla ilgili temel bilgilerin verilmesini kapsamaktadır.

 

 

Turizm Coğrafyası

 

Türkiye 'de mevcut turizm potansiyeli (doğal ve kültürel çekicilikler). Alternatif turizm etkinlikleri ve Türkiye'de uygulanabilirlikleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ıı. sınıf ıı. yarıyıl

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II

                                                                                                                     

Siyasi alanda yapılan devrimler, Siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, Hukuk alanında yapılan devrimler,Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, Ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde  Türk dış politikası ,Atatürk sonrası Türk dış politikası ,Türk Devriminin İlkeleri- Cumhuriyetçilik ,Halkçılık ,Laiklik ,Devrimcilik, Devletçilik-Bütünleyici ilkeler.

 

MESLEKİ YABANCI DİL II

 

Mesleki ve teknik anlamda projelerini betimleyebileceklerdir

 

English Speaking Skills IV (İngilizce Konuşma Becerileri IV)

 

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi

 

Geleneksel Türk Tiyatro Etkinlikler 

 

Tiyatro kavramı, Türk tiyatrosu ve bölümleri hakkında bilgiler, Halk tiyatrosunun tanımı ve bölümlerinin açıklanması. Tiyatro teknikleri

 

Can Kurtarma, İlk Yardım ve Rehabilitasyon

 

Can kurtarma teknikleri ve ilk yardım yöntemleri açıklanacaktır. Tanım, Ana ilkeler ve hedefler, Kanamalar, Kalp durması, Yanıklar, Zehirlenmeler, Kırık ve çıkıklar, Burkulma gibi durumlarda yapılacak ilk yardım hizmetleri

 

 

 

Meslek Stajı (30 işgünü)

 

Öğrencilerin meslek ile ilgili teorik bilgilerini uygulama becerisine dönüştürmeleri amacıyla, yapmak zorunda oldukları kesintisiz 30 iş gününü kapsayan çalışmadır.

 

 

Semavi Dinler

 

Bu alanda dinler ile ilgili teorik bilgiler aktarılacaktır.

 

Çocuk Animatörlüğü VE EĞİTSEL OYUNLAR

 

Bu ders; çocuk animasyonu, animasyonla ilgili temel kavramlar, çocuk animasyonu hazırlamada dikkat edilmesi gereken noktalar, çocuk animatörünün özellikleri, çocuk animasyonun uygulama alanları, çocuk animasyon organizasyonu çocuk animasyon organizasyonunun uygulanması. Oyun, oyunun tarihçesi, oyunun özellikleri, eğitimde oyunun yeri ve önemi, oyunun çocuğun gelişimine olan etkileri, oyunla ilgili kuramlar, oyun evreleri, oyun çeşitleri, oyun etkinliği planlama. Dramatik etkinlikler , şiirler, bilmeceler, tekerlemeler, hikaye, doğaçlama , dramatizasyon, drama etkinlik araçları, araç gereçleri hazırlama, kukla ve maskeler ile uygulama yapma. Çocuk oyun etkinlikleri, erken çocukluk döneminde oyunun evreleri ve çeşitleri, oyun etkinliklerini planlama ve hazırlama konularını içermektedir.

 

Engelli Animatörlüğü

 

Engelliler için sporun anlamı ve öneminin tanımlanması, Engel sebepleri, türleri, ve sınıflandırılmaları, Zihinsel engelliler, görme engelliler ve animasyon ile ilgili kavramların açıklanması

 

Kapalı ve Açık Alan Aktiviteleri (Havuz, Plaj ve Salon)

 

Su sporları ve salon aktiviteleri ile ilgili temel bilgiler aktarır.

 

Alternatif Yabancı Dil (Rusça ıI)

 

Bu ders, öğrencilere Rusça gramer kuralları ve cümle yapılarıyla ilgili temel bilgilerin verilmesinden sonraki dönem daha teknik ve mesleki konular aktarılır.

 

SOSYAL PSİKOLOJİ

 

Bu dersin amacı sosyal psikolojiye ilişkin temel kavram ve kuramsal yaklaşımları, ilgili literatür temelinde öğrenciye aktarmaktır. Sosyal Psikolojinin tanıtımı, içeriği, diğer dallarla benzerlik ve farklılıkları, kısa tarihsel gelişimi, sosyal psikolojik araştırma yöntemleri, tutumlar, tutum değişimi, sosyal etki, saldırganlık, kişiler arası çekicilik gibi ana konuların incelenmesi hedeflenmektedir. Teorik bilgi birikiminin yanı sıra öğrencilerin günlük yaşamı ve kendilerini daha iyi anlamaya başlamaları da amaçlanmaktadır

 

Yukarı Çık